ÚČETNICTVÍ (4)

UCE - 001 - Účetnictví – obecné otázky (Pěva Čouková)

UCE - 002 - Účetnictví – Zákon o účetnictví (Pěva Čouková)

UCE - 003 - Účetnictví - Zásoby (Pěva Čouková)

UCE - 004 - Účetnictví - Dlouhodobý majetek (Pěva Čouková)