DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ (5)

DNV - 001 - Daň z nemovitých věcí (Ing. Jana Procházková)

DNV - 002 - Daň z nemovitých věcí - Osvobození od daně z pozemků I. (Ing. Jana Procházková)

DNV - 003 - Daň z nemovitých věcí - Osvobození od daně z pozemků II. (Ing. Jana Procházková)

DNV - 004 - Daň z nemovitých věcí - Osvobození od daně ze staveb a jednotek I. (Ing. Jana Procházková)

DNV - 005 - Daň z nemovitých věcí - Osvobození od daně ze staveb a jednotek II. (Ing. Jana Procházková)