JUDr. Eva Dobrovolná

NOZ - 001 - Občanský zákoník – věcná práva

NOZ - 002 - Občanský zákoník – závazkové právo