Ing. Pěva Čouková

UCE - 001 - Účetnictví – obecné otázky

UCE - 002 - Účetnictví – Zákon o účetnictví

UCE - 003 - Účetnictví - Zásoby 2019

UCE - 004 - Účetnictví - Dlouhodobý majetek

PRE - 001 - Obecně z právních předpisů

PRE - 002 - Obecně z právních předpisů II

PRE - 003 - Účetní aspekty

PRE - 004 - souvislosti ZDP, ZDPH, další daně

PRE - 005 - Přeměny dalších subjektů

ZOK - 001 - Obecné otázky

ZOK - 002 - Oceňování a účtování podílů

ZOK - 003 - Daňová uznatelnost spojená s problematikou podílů