Ing. Jana Procházková

DNV - 001 - Daň z nemovitých věcí 2019

DNV - 002 - Daň z nemovitých věcí 2019 - Osvobození od daně z pozemků I.

DNV - 003 - Daň z nemovitých věcí 2019 - Osvobození od daně z pozemků II.

DNV - 004 - Daň z nemovitých věcí 2019 - Osvobození od daně ze staveb a jednotek I.

DNV - 005 - Daň z nemovitých věcí - Osvobození od daně ze staveb a jednotek II.